AKCE

Aktuality » »

Semináře a praxe

Svítání je od roku 2003 Střediskem praktické výuky pod záštitou České hiporehabilitační společnosti. Od téhož roku pořádáme odborné semináře a konference týkající se hiporehabilitace pro profesionály a širokou veřejnost.

Předávání zkušenosti a znalostí nás baví, semináře sestavujeme podle zájmu účastníků a jsem schopni také sestavit seminář na míru, podle vašich požadavků. Teoretické semináře je možné organizovat i mimo pracoviště Svítání. Některé semináře jsme schopni vést v angličtině. V případě jakýchko-li dotazů nebo požadavků, kontaktujte nás na os-svitani@email.cz

Od roku 2009 pořádáme intenzivní týdenní praxe hipoterapie pro studenty ale i úplné laiky, kteří si hiporehabilitaci chtějí zkusit a zažít ve spolupráci s odborníkem. Od podzimu 2011 jsme praxe rozšířili na přípravu hiporehabilitačních koní. Také pomůžeme vybrat správného koně pro hiporehabilitační účely a s jeho výcvikem.

Nabídka:
Informační seminář - Co to je hiporehabilitace
TÝDENNÍ INTENZIVNÍ PRAXE HIPOTERAPIE

JEDNODENNÍ PRAXE HIPOTERAPIE
TÝDENNÍ PŘÍPRAVA A ZAPOJENÍ KONÍ DO HIPOREHABILITACE
TŘÍDENNÍ VÝCVIK KONÍ V HIPOREHABILITACI
JEDNODENNÍ PRAXE VÝCVIK KONÍ V HIPOREHABILITACI
Platební podmínky
Možnosti ubytování v okolí jízdárny

***************

CO TO JE HIPOREHABILITACE - informační seminář

Hiporehabilitační středisko Svítání, z.s. srdečně zve zájemce o hiporehabilitaci z řad odborníků, laiků, klientů na informační seminář, kde se seznámí se základními principy hiporehabilitace, jednotlivými obory, principy bezpečné a kvalitní hiporehabilitace, provozovatelé, úhrada služeb, vzdělávání, zkoušky koní, garance kvality (ČHS).

26. dubna 2017, od 15-18h, Liberec - Studnice zdraví
Cena: 300,-Kč (250,-Kč) člen České hiporehabilitační společnosti

Obsah:

  • Terminologie, rozdělení hiporehabilitace
  • Principy jednotlivých oborů
  • Úhrada služeb
  • Indikace, kontraindikace a rizika hipoterapie
  • Tým, bezpečnost a zázemí
  • Střediska v ČR
  • Zkoušky koní
  • Video a fotodokumentace - ukázky hiporehabilitace a výcviku koní

Přihláška

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ PRAXE HIPOTERAPIE

Nabízíme možnost získání praxe v hipoterapii se základní teoretickou výukou pro zájemce bez nároku na vzdělání či předchozí zkušenosti, pro všechny, kdo si chtějí hipoterapii zkusit a zažít. Jedinou podmínkou je minimální věk 16 let a pozitivní vztah ke koním. Ideální možnost pro studenty, kteří by se chtěli touto cestou profesionálně vydat. Počet účastníků je limitován, což zajistí individuální přístup v rámci praxe a dostatek prostoru na dotazy, atd. Jak praxe u nás probíhá, si přečtěte zde.

Náplň: 4 hodiny práce s klientem na pozici asistenta při hipoterapii pod přímým dohledem zkušené fyzioterapeutky, 2 hodiny teoretická výuka.

Průběh: Začátek je v pondělí v 7hod. teoretickou přednáškou. Hipoterapie bude probíhat od pondělí do neděle (cca 10 - 12 klientů). Od pondělí do soboty je součástí programu základní teoretická výuka. Konec praxe je v neděli po skončení hipoterapií.

Cíl: V rámci této intenzivní praxe si účastník může zkusit hipoterapii, práci s klientem se zdravotním znevýhodněním a celkovou organizaci terapeutické jednotky, její specifika a nároky, dokumentaci, atd. Tato zkušenost mu může pomoci při rozhodování o své budoucí profesi a zaměstnání.

Výstup: Absolventa neopravňuje k provádění hipoterapie samostatně. Absolvent získá certifikát o absolvování praxe a teorie.

Lektorka: Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Termíny 2017: 24. - 30. 4., 19. - 25. 6. (2 místa), 3. - 9. 7. (plný), 31.7. - 6. 8. (2 místa),14. - 20. 8.(2 místa) , 11.-17.12. 2017

Cena: 2.800,- (člen ČHS 2.600,-) zahrnuje teoretickou výuku a praxi, pracovní texty a osvědčení o absolvování. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování. Platební podmínky: Po odeslání závazné elektronické přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hipoterapie je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Detailní informace: Věra Lantelme, vera.lantelme@gmail.com, 723 698 750

Přihláška

***************

JEDNODENNÍ PRAXE HIPOTERAPIE

Během ambulantního provozu nabízíme jednodenní praxe od 9 - 16h. Praxi vede zkušená fyzioterapeutka.

Cíl: V rámci této intenzivní praxe si účastník může zkusit hipoterapii, práci s klientem se zdravotním znevýhodněním a celkovou organizaci terapeutické jednotky, její specifika a nároky, dokumentaci, atd. Tato zkušenost mu může pomoci při rozhodování o své budoucí profesi a zaměstnání.

Výstup: Absolventa neopravňuje k provádění hipoterapie samostatně. Absolvent získá certifikát o absolvování praxe a teorie.

Lektorka: Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Termíny: dle domluvy

Cena: 500,- (člen ČHS 450,-) zahrnuje teoretickou výuku a praxi, pracovní texty a osvědčení o absolvování. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování. Platební podmínky: Po odeslání závazné elektronické přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hipoterapie je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Detailní informace: Věra Lantelme, vera.lantelme@gmail.com, 723 698 750

***************

PŘÍPRAVA A ZAPOJENÍ KONÍ DO HIPOREHABILITACE - týdenní praxe

Během týdenní praxe (5 dní) praktikant získá zkušenost se zapojením a přípravou hiporehabilitačních koní do běžného hiporehabilitačního provozu. Tato akce je otevřena všem bez nároku na vzdělání či předchozí zkušenosti, pro všechny, kdo se chtějí o tomto specifickém oboru v tréninku a zapojení koní dozvědět. Podmínkou je minimální věk 18 let a pozitivní vztah ke koním. Ideální možnost pro majitele koní, kteří by se chtěli touto cestou vydat. Počet účastníků je limitován, což zajistí individuální přístup v rámci praxe a dostatek prostoru na dotazy, atd. Jak praxe u nás probíhá, si přečtěte zde.

Náplň: Praktikant bude v přímém kontaktu s hlavní instruktorkou jezdectví pro hiporehabilitaci. Dozví se jak vybrat správného koně, jak ho připravit a zapojit do týdenního rozvrhu pravidelné hiporehabilitace, jak s ním manipulovat během terapií, a mnoho dalšího. Praktikant obdrží také teoretické znalosti z oboru.

Průběh: Praxe probíhá od pondělí do pátku v průměru 8 hodin denně. Pro trénink koní je vyhrazeno jeden den, ostatní dny je praktikant seznámen s prací koní v rámci běžného provozu hiporehabilitace.

Cíl: Absolvováním této intenzivní praxe si účastník může zažít práci s hiporehabilitačními koňmi, dozvědět se o specifikách jejich přípravy a zatížení.  Tato zkušenost mu může pomoci při rozhodování o své budoucí profesi a zaměstnání.

Výstup: Absolvent získá certifikát o absolvování praxe a teorie.

Lektorka: Radka Copová

Termíny: dle dohody

Cena: 2.000,- (pro členy ČHS 1.900,-) zahrnuje teoretickou výuku a praxi, pracovní texty a osvědčení o absolvování. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování. Platební podmínky: Po odeslání závazné elektronické přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hiporehabilitace je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Kontaktujte nás na tel. 728 061 974 (Radka Copová) nebo si napište o rezervaci a zaslání elektronické přihlášky na radka.hnilickova@seznam.cz. Vyplněnou elektronickou přihlášku se skenem dokladu o zaplacení pošlete na výše uvedený email.

***************

VÝCVIK KONÍ V HIPOREHABILITACI - třídenní praxe

Třídenní praxe určená pro zájemce, který už s koňmi umí pracovat a chce se zaměřit na speciální výcvik koní v hiporehabilitaci. Podmínkou je minimální věk 18 let a zkušenost práce s koňmi. Počet účastníků je limitován, což zajistí individuální přístup v rámci praxe a dostatek prostoru na dotazy, atd. 

Náplň: Základy lonžování a práce na dvou lonžích; práce ze země; nácvik speciálních dovedností; vodění koní; výběr koně a jeho popis; licence koní pro hiporehabilitaci.

Průběh: Praxe probíhá tři pracovní dny v průměru 6 hodin denně, praxe a teorie. Praktikant bude pracovat s našimi koňmi. 

Cíl: Absolvováním této intenzivní praxe účastník získá zkušenost a vědomosti zaměřené na speciální výcvik hiporehabilitačních koní.

Výstup: Absolvent získá certifikát o absolvování praxe a teorie.

Lektorka: Radka Copová

Termíny: 23. - 25. 3, 29. 6. - 1. 7., 12. - 14. 10. 2015

Cena: 3.000,- (pro členy ČHS 2.800,-) zahrnuje teoretickou výuku a praxi, pracovní texty a osvědčení o absolvování. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování. Platební podmínky: Po odeslání závazné elektronické přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hiporehabilitace je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Kontaktujte nás na tel. 728 061 974 (Radka Copová) nebo si napište o rezervaci a zaslání elektronické přihlášky na radka.hnilickova@seznam.cz. Vyplněnou elektronickou přihlášku se skenem dokladu o zaplacení pošlete na výše uvedený email.

***************

JEDNODENNÍ PRAXE - VÝCVIK KONÍ V HIPOREHABILITACI

Jednodenní praxe určená pro zájemce z řad široké veřejnosti. Podmínkou je minimální věk 18 let a zkušenost práce s koňmi. Počet účastníků je limitován, což zajistí individuální přístup v rámci praxe a dostatek prostoru na dotazy, atd. 

Náplň: Základy lonžování a práce na dvou lonžích; práce ze země; nácvik speciálních dovedností; vodění koní; výběr koně a jeho popis; licence koní pro hiporehabilitaci.

Průběh: Praxe probíhá jeden pracovní den - praxe a teorie. Praktikant bude pracovat s našimi koňmi. 

Cíl: Účastník získá povědomí o speciálním výcviku hiporehabilitačních koní.

Výstup: Absolvent získá certifikát o absolvování praxe.

Lektorka: Radka Copová

Termíny: dle dohody

Cena: 1.000,- (pro členy ČHS 950,-) zahrnuje teoretickou výuku a praxi, pracovní texty a osvědčení o absolvování. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování, stravování a ubytování. Platební podmínky: Po odeslání závazné elektronické přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vybavení: Pro praxi potřebujete pracovní oblečení (kalhoty) a pevné boty. Hiporehabilitace je venkovní aktivita prováděná za každého počasí.

Kontaktujte nás na tel. 728 061 974 (Radka Copová) nebo si napište o rezervaci a zaslání elektronické přihlášky na radka.hnilickova@seznam.cz. Vyplněnou elektronickou přihlášku se skenem dokladu o zaplacení pošlete na výše uvedený email.

***************

PLATEBNÍ PODMÍNKY: Po odeslání závazné elektronické přihlášky vám bude zaslána faktura. Po jejim uhrazení bude vaše místo potvrzeno. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka. V případě neúčasti se poplatek nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka. Členové České hiporehabilitační společnosti mají nárok na slevu.

***************

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ JÍZDÁRNY

jizerskachata.cz

www.penzion-medvidek.cz

www.ekempy.cz/liberecky-kraj/jablonec-nad-nisou/439-autokemp-tanvaldska-kotlina

Dále najdete další tipy, pokud si zadáte do vyhledávače ubytování Tanvald

Zde se nachází Ekofarma Tanvald, Jezdecká stáj - http://www.mapy.cz/#!d=addr_11205676_1&x=15.275136&y=50.744437&z=15&t=s